Co najczęściej obejmują usługi HR?

Human resources (HR) określa się najczęściej jako zarządzanie zasobami ludzkimi. Duże przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie pracy bez działu HR. Również mniejsze firmy, chcąc zyskać przewagę nad konkurencją, zatrudniają w swoich strukturach HR-owców. Sprawdź, co obejmują usługi HR i kiedy warto z nich skorzystać. 

Czym jest HR?

HR, czyli human resources, to termin pochodzący z języka angielskiego, oznaczający zasoby ludzkie. W języku polskim HR jest definiowany dwojako – jako siła robocza danej firmy lub jako ogół działań w obrębie danej firmy, mający na celu pozyskiwanie pracowników i motywowanie ich do pracy. Usługi HR zwykło się nazywać zarządzaniem zasobami ludzkimi, aczkolwiek określenie human resources management, odnosi się bardziej do konkretnych strategii zarządzania kapitałem ludzkim.

Usługi HR – co to takiego?

Usługi HR powszechnie kojarzone są z naborem pracowników. W istocie działy human resources zajmują się rekrutacją, jednakże to nie jedyne ich obowiązki. Do zadań HR-owców należy także szkolenie pracowników, ocenianie efektów ich pracy, nagradzanie w oparciu o ustalone systemy motywacyjne, a także dbałość o komunikację wewnątrz firmy. Działy HR zajmują się ponadto sprawami administracyjnymi i kadrowo-płacowymi.   

Usługi HR z każdym rokiem zyskują na popularności. Podejście do zasobów ludzkich zmieniło się bowiem w ostatnich latach. Wielu pracodawców zdało się sprawę, że skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi ma ogromy wpływ na poprawę wydajności firmy, a także uzyskanie przewagi nad konkurencją. Z kolei nieefektywne może rodzić ogromne koszty i wpływać negatywnie na wizerunek firmy.

Co obejmują usługi HR?

W dużych przedsiębiorstwach specjaliści ds. human resources są podzieli na dwie grupy. Jedna zajmuje się tzw. HR twardym, czyli sprawami kadrowo-płacowymi oraz administracyjnymi, takimi jak:

  •         naliczanie wynagrodzeń,
  •         obsługa umów cywilnoprawnych,
  •         deklaracjami podatkowymi, ZUS,
  •         obsługą PFRON,
  •         prowadzeniem akt pracowników,
  •         prowadzeniem ewidencji czasu pracy i urlopów,
  •         rozliczanie zwolnień lekarskich,
  •       wdrożeniem i prowadzeniem PPK.

Druga grupa odpowiada za tzw. miękki HR, czyli planowanie zasobów ludzkich, rekrutację, szkolenia oraz systemy motywacyjne.

Pracodawcy, którzy pragną zwiększyć wydajność firmy poprzez lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, mogą skorzystać z outsourcingu usług HR. Co to takiego? Najprościej rzecz ujmując to powierzenie zadań z dziedziny human resources fachowcom z zewnątrz. Usługi w tym zakresie świadczy grupa Vattax.pl. Zespół wykwalifikowanych specjalistów zajmie się nie tylko wszystkimi wymienionymi wyżej usługami HR, ale także weźmie się siebie nieszablonowe działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy Vattax sami wdrożą skuteczne systemy motywacyjne, opracują ścieżki rozwoju i awansu, a także przeprowadzą badania predyspozycji zawodowych i audyty kompetencyjne. W razie potrzeby zajmą się polityką szkoleniową przedsiębiorstwa. Dodatkowo mogą też dokonać analizy efektywności organizacyjnej oraz zająć się ocenami pracowniczymi.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *