Audyt IT

Audyt informatyczny jest krytycznym narzędziem dla każdej organizacji, zarówno dużej, jak i małej, w celu zapewnienia, że zasoby informatyczne są właściwie zarządzane i chronione przed potencjalnymi zagrożeniami. Od zrozumienia ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną...