Na czym polega optymalizacja PFRON?

Pracodawcy zatrudniający w swojej firmie ponad 25 osób, którzy nie stworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, są zobligowani do opłacania składek do PFRON. Istnieje jednak możliwość optymalizacji PFRON, czyli zmniejszenia wysokości składek. Sprawdź, jak to zrobić. 

Co to jest optymalizacja PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest organem administracji publicznej, który wspiera zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników są zobligowani prawnie do zatrudniania w swojej firmie osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami powinny stanowić 6 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. Dla przykładu, pracodawca zatrudniający 80 pracowników, powinien zapewnić 4,8 etatu dla osób niepełnosprawnych. Jeśli nie zastosuje się do tego przepisu, jest zmuszony do opłacania składki do PFRON. Wysokość składek jest uzależniona od ilości pracowników z orzeczonymi niepełnosprawnościami, a także od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Istnieje jednak możliwość optymalizacji PFRON, czyli zmniejszenia wysokości składki.

Na czym polega optymalizacja PFRON?

Wielu pracodawców nie wie, na czym polega optymalizacja PFRON. Jak można zmniejszyć wysokość wpłat na rzecz funduszu? Można to zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze zatrudnić osobę niepełnosprawną w swojej firmie. Można także postarać się o ulgę we wpłatach. Po trzecie wreszcie istnieje możliwość obniżenia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Na obniżenie wymienionego wskaźnika wpływa zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanych lub ciężkim, u której stwierdzono co najmniej jedno z tzw. schorzeń szczególnych, do których zaliczają się m.in.:

  •         choroba Parkinsona
  •         stwardnienie rozsiane
  •         epilepsja,
  •         choroby psychiczne,
  •         upośledzenie umysłowe,
  •         ślepota,
  •         głuchota,
  •         nosicielstwo HIV oraz choroba AIDS.

Występowanie u pracownika schorzenia szczególnego skutkuje dwukrotnym lub trzykrotnym zmniejszeniem wymaganej liczny etatów dla osób niepełnosprawnych. Przepisy w tym zakresie reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia.

Pracodawca może także liczyć na ulgę we wpłatach, jeśli dokonuje zakupów u tzw. uprawnionych sprzedających, czyli zatrudniających co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych w swoim zakładzie pracy.

Jak zoptymalizować koszty związane z PFRON?

Optymalizacja PFRON nie należy do prostych zagadnień. Pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób i opłaca składki do PFRON, może jednak skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w optymalizacji kosztów związanych z opłacaniem składek do funduszu. Warto skorzystać z usług firmy Payroll, która specjalizuje się w rekrutowaniu pracowników, a także kompleksowo zajmuje się rozliczeniami płacowymi. Zespół wykwalifikowanych ekspertów poprowadzi za pracodawcę całą niezbędną dokumentację i wyliczy składki do PFRON, po uwzględnieniu wszystkim możliwych ulg.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *