Jak wyłonić lidera? Jak zatrzymać najmocniejsze jednostki w firmie?

Firma to grupa ludzi, którzy – dzięki przyjętym zasadom – są ukierunkowani na osiągnięcie przez nią najwyższych zysków w każdym obszarze jej działalności. Kręgosłupem firmy są ludzie, którzy na określonych stanowiskach realizują narzucane im...