Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie windykacji

Odzyskiwanie należności jest procesem skomplikowanym, długotrwałym i nie zawsze kończy się spłatą zadłużenia. Sprawdź, na czym dokładnie polega proces windykacji oraz komu warto go powierzyć.

Co to jest windykacja?

Windykacja, najprościej rzecz ujmując, jest odzyskiwaniem należności. Po jednej stronie procesu windykacji mamy wierzyciela, które chce odzyskać należności, zaś po drugiej dłużnika, który ma wobec wierzyciela zaległe zobowiązania. Zgodnie z przepisami podmiotem zajmującym się odzyskiwaniem należności może być:

  •         wierzyciel,
  •         wierzyciel wtórny, który odkupił należność od pierwotnego,
  •         firma windykacyjna.

Duża popularnością w ostatnich latach cieszy się outsourcing windykacji. Co oznacza, że firma, która posiada zespół wykwalifikowanych windykatorów niejako wypożycza swojego specjalistę wierzycielowi. Usługi z zakresu wsparcia prawnego w procesie windykacji  świadczy działająca na polskim rynku od ponad 20 lat firma Payroll, która może pochwalić się efektywnym i szybkim dochodzeniem należności.

Proces windykacji ma kilka etapów

Proces windykacji można podzielić na trzy etapy postępowania. Po pierwsze mamy postępowanie polubowne (tzw. windykację wstępną), następnie sądowe, a na koniec egzekucyjne. Warto wiedzieć, że na każdym z tych etapów istnieje możliwość załatwienia sprawy polubownie, niezależnie od tego, czy postępowaniem zajmuje się sam wierzyciel, wierzyciel wtórny czy firma windykacyjna.

Na czym polega proces windykacji?

Na etapie windykacji wstępnej, podmiot zajmujący się odzyskiwaniem należności, nawiązuje kontakt z dłużnikiem, najczęściej w formie wezwania do zapłaty, którego celem jest przypomnienie o zobowiązaniu oraz ustalenie powodu zalegania ze spłatą. Wierzyciel, pragnąc zmotywować dłużnika do uregulowania należności, najczęściej informuje go o planowanym zamieszczeniu informacji na jego temat w BIG (Biurach Informacji Gospodarczej) i BIK (Biurze Informacji Kredytowej).

Na tym etapie postępowania często ustalany jest harmonogram spłaty zobowiązania w oparciu o sytuację materialną zadłużonego. Jeśli dłużnik wyraża chęć do polubownego załatwienia sprawy, wierzyciel może zdecydować się na wstrzymanie naliczania odsetek, a w sytuacji otrzymywania części należności może także podejść elastycznie do okresu spłaty czy wysokości rat, jeśli zajdzie taka konieczność.

Jeśli próba polubownego załatwienia sprawy okazała się nieskuteczna, wierzyciel kieruje sprawę na drogę sądową. Jeśli na etapie windykacji wstępnej próbował samodzielnie odzyskać należność, to zazwyczaj dochodzenie roszczenia przed sądem powierza specjalistom, którzy sporządzają stosowany pozew o zapłatę. Najczęściej ten etap postępowania kończy się wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, to po upływie dwóch tygodni wyrok uprawomocni się i rozpocznie się postępowanie egzekucyjne (chyba, że dłużnik wcześniej skutecznie zaskarży sądowy nakaz zapłaty, wówczas zostanie wyznaczona rozprawa sądowa).

Na tym etapie wierzyciel zwykle jest zmuszony do przekazania sprawy komornikowi, co dodatkowo naraża dłużnika na dodatkowo koszty postępowania komorniczego. Warto wiedzieć, że przedmiotem egzekucji komorniczej mogą być nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, wynagrodzenie za pracę etc. Komornik ma prawo wejść do mieszkania lub firmy dłużnika, aby dokonać przeszukania w celu znalezienia cennych przedmiotów, które mogą trafić na licytacje, a środki z nich pozyskane będą przeznaczone na spłatę wierzyciela.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *