Historia dekarstwa – ewolucja technik i materiałów przez wieki

Dekarstwo jest nieodłączną częścią historii budownictwa, sięgającą tysięcy lat wstecz. Ewolucja technik i materiałów stosowanych w dekarstwie odzwierciedla nie tylko postęp technologiczny, ale również zmieniające się potrzeby i warunki społeczno-gospodarcze. Zapoznanie się z historią...