Jakie są polskie normy z zakresu badań nieniszczących?

Rzetelne i profesjonalne realizowanie badań nieniszczących wymaga odpowiednich kwalifikacji operatorów. Odpowiedzialny za badania PT czy badania magnetyczno-proszkowe personel musi również w prawidłowy sposób interpretować wyniki przeprowadzanych badań. W tym celu konieczne jest uzyskanie określonego stopnia certyfikacji oraz stosowanie się do ustalonych Polskich Norm w zakresie badań nieniszczących. Pracownik certyfikowany według normy PN-EN ISO 9712:2012 powinien być kwalifikowany do jednego z trzech stopni.

Pierwszy stopień certyfikacji

Osoba certyfikowana na 1. stopień upoważniona jest do nastawienia aparatury oraz wykonania badań. Może również rejestrować wyniki oraz klasyfikować je na podstawie kryteriów pisemnych, a także opracowywać odpowiedni protokół. Pracownik ten nie jest odpowiedzialny za dobór metody lub techniki badania MT czy PT, jak również samodzielną ocenę wyników. W związku z tymi ograniczeniami, operatorzy 1. stopnia nadzorowani są przez osoby dysponujące przynajmniej 2. stopniem certyfikacji.

Drugi stopień certyfikacji

Pracownik certyfikowany w 2. stopniu posiada upoważnienia do doboru techniki dla stosowanej wykorzystywanej metody badania, a także określania w tym zakresie ograniczeń. Może przenosić normy i specyfikacje badań nieniszczących do instrukcji, nastawiać i sprawdzać aparatury oraz wykonywać i nadzorować badania PT lub inne badania nieniszczące. Dokonuje oceny i interpretacji wyników zgodnie ze specyfikacjami, przepisami lub normami. Przygotowuje pisemne instrukcje badań nieniszczących, zestawiając i opracowując protokoły z wynikami.

Trzeci stopień certyfikacji

Na osobie posiadającej 3. stopień certyfikacji ciąży pełna odpowiedzialność za personel, urządzenia badawcze oraz ośrodek egzaminacyjny. Pracownik ten sporządza instrukcje i przygotowuje procedury badań nieniszczących. Interpretuje poszczególne przepisy, normy oraz specyfikacje, a także wyznacza ustalone normy badania. Może też nadzorować i prowadzić wszystkie zadania wykonywane przez personel 1. i 2. stopnia.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *