Na czym polega instalacja sieci komputerowych?

Ogólne pojęcie sieci komputerowej odnosi się do połączenia za pośrednictwem odpowiedniego medium transmisyjnego przynajmniej dwóch komputerów. Komunikują się one między sobą poprzez wykorzystanie protokołów, objętych określonych standardem. Instalacja sieci komputerowych obejmuje zarówno połączenie poszczególnych urządzeń, jak i ich konfigurację oraz administrację w ramach systemu operacyjnego.

Jak działa sieć komputerowa?

Aby możliwe było przeprowadzenie instalacji sieci komputerowej, konieczne jest połączenie wszystkich urządzeń wspólnym medium transmisyjnym. Może to być zarówno kabel, jak i odpowiedni sygnał bezprzewodowy. Obecnie inwestycja wyłącznie przewodowa jest nieopłacalna, ponieważ koszty struktury zbudowanej w ten sposób są dość wysokie. Łączność bezprzewodowa jest łatwiejsza w instalacji, tańsza oraz wygodniejsza.

Jak komunikują się elementy instalacji sieci komputerowej?

Samo sprzężenie ze sobą komputerów nie pozwala z miejsca na ich prawidłową komunikację. Urządzenia te nie są w stanie przetwarzać na takich samych zasadach przesyłanych im danych. Każdy z węzłów musi bowiem uprzednio zdekodować otrzymane informacje, a następnie prawidłowo je odczytać. Urządzenia wchodzące w skład instalacji sieci komputerowej muszą więc komunikować się ze sobą w oparciu o odgórnie ustalone reguły, zwane protokołami.

Co może wchodzić w skład instalacji sieci komputerowej?

Struktura współczesnej sieci komputerowej składać może się nie tylko z komputerów stacjonarnych oraz laptopów. W jej skład wchodzą również urządzenia takie jak routery, przełączniki switch, punkty dostępowe Wi-Fi, modemy czy serwery udostępniające swoje zasoby. Dotyczy to również innych sprzętów, które są w stanie pracować w sieci, np. dysków sieciowych, drukarek czy systemów obsługujących panele słoneczne, bramy wjazdowe lub system monitoringu. Komponenty te pozwalają na zbudowanie zaawansowanej sieci, która umożliwia podłączenie do internetu, współdzielenie urządzeń czy wymianę plików między użytkownikami.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *