Co warto wiedzieć o leasingu pracowniczym?

Leasing pracowniczy to wypożyczenie pracownika za jego zgodą innemu pracodawcy, u którego ma za zadanie wykonać w określonym czasie konkretne zadanie. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ pracodawca, który wypożyczył pracowników, ma pewność, że wybrał ludzi wykwalifikowanych, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie.

Leasing pracowniczy a prawo pracy

Pracodawca, który wypożycza pracownika musi mieć na to jego pełną zgodę, podpisaną na piśmie w wersji standardowej, lub komputerowo, gdzie występuje podpis elektroniczny pracownika. Pracodawca pierwotny udziela takiemu pracownikowi urlopu bezpłatnego, który trwa tyle, ile jest potrzebne na wykonanie danego zadania w innej firmie. Umowa jest zawierana pomiędzy dwoma pracodawcami.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego zawiesza się stosunek pracy, a po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik powraca do macierzystego zakładu. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się pracownikowi do lat pracy.

Inną formą leasingu pracowniczego jest współpracą z agencją pracy tymczasowej. Wówczas pracodawca zawiera umowę bezpośrednio z agencją i nie ma żadnych kadrowych ani personalnych zobowiązań wobec pracownika. Nie musi wysyłać go na badania lekarskie czy prowadzić jego dokumentacji.

Kto wypłaca pensję pracownikowi w trakcie leasingu?

W przypadku, kiedy pracownik dostał bezpłatny urlop po to, aby wykonać zadanie w innej firmie, wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, dla którego wykonywana jest usługa.

Wysokość pensji nie musi być równa tej z poprzedniej pracy. Jeżeli pracownik jest wypożyczony z agencji pracy, to ona wypłaca mu wynagrodzenie . Natomiast pracodawca płaci agencji określony procent kosztów płacy osoby wypożyczonej.

Ubezpieczenie a leasing pracowniczy

Pracodawca, który wypożycza swojego pracownika , w trakcie jego urlopu bezpłatnego, nie ma obowiązku opłacania mu składek. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ma obowiązek wypłacić ten, na rzecz którego się pracuje.

Zalety leasingu pracowniczego

Wypożyczanie pracowników to dla wielu przedsiębiorców idealne rozwiązanie. Niesie ono ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pracodawca ma pewność, że zatrudnia ludzi, co do których umiejętności może być pewien. Po drugie zatrudnia tylu ludzi ilu akurat potrzebuje, dzięki temu pracodawca nie musi zwalniać osób, na których usługi nie ma chętnych.

Leasing pracowniczy jest także bardzo elastyczny. Posiada szeroką gamę pracowników, którzy sprawdzają się w różnych zawodach. Są to zarówno pracownicy fizyczni jak i umysłowi, 

Rodzaje leasingu pracowniczego

Wypożyczenie ludzi do pracy świetnie sprawdza się w czasie urlopów w zakładach czy też prac sezonowych. Jedynym minusem jest to, że takiego pracownika trzeba wdrożyć w zadania, a na to potrzeba czasu i pomocy kogoś, kto ma długi staż pracy w firmie.

Innym rodzajem jest outsourcing pracowniczy, w którym odpowiedzialność za pracę wypożyczonego człowieka ponosi i dotychczasowy i przyszły pracodawca. Opiera się on o umowę lub porozumienie zawarte między dwoma przedsiębiorstwami.

Po więcej informacji na temat leasingu pracowniczego zapraszamy na payroll.pl

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *