Audyt IT (informatyczny) – czy moja firma go potrzebuje?

Ponieważ świat staje się coraz bardziej cyfrowy, coraz więcej firm polega na sprzęcie elektronicznym i szerokiej gamie oprogramowania w prowadzeniu działalności. Od komputerów, drukarek po serwery i routery oraz wszelkiej maści programy, sprzęt ten jest niezbędny w codziennej działalności. Jednakże może on również stanowić główne źródło problemów i nieefektywności, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany. Dlatego wiele firm poddaje swoje systemy informatyczne regularnym audytom. Przyglądając się dokładnie sposobowi wykorzystania narzędzi pracy, audytorzy mogą zidentyfikować sposoby poprawy efektywności i zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mogą nawet odkryć nielegalne lub niewłaściwe wykorzystanie systemów. Tak czy inaczej, audyt może być cennym narzędziem zapewniającym, że oprogramowanie i sprzęt elektroniczny firmy jest wykorzystywany prawidłowo.

 

Co ma na celu audyt informatyczny?

Podstawowymi celami audytu informatycznego jest ocena systemów i procesów zabezpieczających dane firmy, określenie potencjalnych zagrożeń dla aktywów informacyjnych oraz weryfikacja wiarygodności i integralności informacji. Cele te pomagają zapewnić, że dane firmowe są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami oraz że system zarządzania informacjami i zadaniami pracowników jest zgodny z przepisami, polityką i standardami dotyczącymi ochrony danych. Poprzez zdefiniowanie tych celów audytor może zapewnić, że audyt IT jest zgodny z ogólnymi celami biznesowymi.

 

Zadania audytora

Do obowiązków audytora IT należeć będzie planowanie i przeprowadzanie audytów, dokumentowanie ustaleń, utrzymywanie aktualnej dokumentacji audytowej oraz przekazywanie zaleceń audytowych. Będzie musiał również przestrzegać ustalonych standardów audytu i najlepszych praktyk. Ponadto, do obowiązków dobrego audytora będzie należało śledzenie wcześniejszych zaleceń audytowych, aby upewnić się, że zostały one wdrożone. Wykonując te zadania prawidłowo, audyt może odgrywać istotną rolę w ochronie aktywów informacyjnych firmy i zapewnianiu zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami.

 

Dobry audyt IT

Audytorzy IT odgrywają ważną rolę w ocenie ryzyka związanego z wykorzystaniem technologii przez organizację. W związku z tym muszą dobrze rozumieć zarówno procesy biznesowe, jak i kluczowe procesy IT. Muszą umieć wykorzystać techniki analizy i wizualizacji danych do identyfikacji ryzyk i oceny potencjalnych rozwiązań. Ponadto, audytorzy IT muszą być w stanie skutecznie komunikować swoje ustalenia zarówno odbiorcom technicznym, jak i tym mniej biegłym w tematach technologicznych. Silne umiejętności analityczne i logicznego rozumowania są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Formalne kwalifikacje mogą być również pomocne, ale doświadczenie praktyczne jest często ważniejsze. Firmy, które chcą zatrudnić audytora IT, powinny wziąć pod uwagę te umiejętności podczas oceny kandydatów.

 

Rodzaje audytów informatycznych

Istnieją różne rodzaje audytów informatycznych, które mogą być inicjowane przez różne organy lub podmioty w firmie lub poza nią. Najczęściej spotykane rodzaje audytów to audyt procesu innowacji technologicznych, audyt porównań innowacyjnych, audyt pozycji technologicznej, audyt systemów i aplikacji, audyt urządzeń do przetwarzania informacji, audyt rozwoju systemów oraz audyt zarządzania IT i architektury korporacyjnej.

 

Audyt procesu innowacji technologicznych jest narzędziem, które służy do oceny skuteczności danego procesu innowacyjnego. Audyt porównań innowacyjnych to natomiast metoda pozwalająca na zebranie danych i informacji, które następnie można wykorzystać do porównania innowacyjności przedsiębiorstw. Audyt pozycji technologicznej, z kolei, służy do oceny aktualnego stanu technologii w danej firmie oraz jej potencjału rozwojowego na przyszłość. Audyt systemów i aplikacji to z kolei usługa świadczona przez audytora, który sprawdza czy dane systemy i aplikacje spełniają wymagania stawiane przed nimi. Audyt urządzeń do przetwarzania informacji to usługa, która sprawdza czy dane urządzenia spełniają wszystkie wymagania oraz czy są one wydajne. Audyt rozwoju systemów sprawdza czy opracowany plan rozwoju systemu jest realistyczny oraz czy istnieje możliwość jego zrealizowania. Natomiast audyt zarządzania IT i architektury korporacyjnej to usługa, która ocenia czy dana firma posiada odpowiednie struktury organizacyjne do prowadzenia efektywnego zarządzania IT oraz czy ma ona odpowiednią architekturę korporacyjną.

Artykuł powstał we współpracy z verumaudyt.pl

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *