Co to jest PPK? – wszystko, co musisz wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W najprostszym możliwym ujęciu, PPK są nowym systemem długoterminowego oszczędzania na emerytury. Godny uwagi jest fakt, że wspomniany program oficjalnie ruszył 1 lipca 2019 roku. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że od 1 stycznia 2021 roku, Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują pracowników administracji publicznej i mikroprzedsiębiorstwa. Czy przez PPK zmianie uległo prawo pracy? 

Skąd pochodzą pieniądze na rachunku PPK?

Program umożliwia pracownikom dobrowolne oszczędzanie na dodatkową emeryturę. Należy mieć świadomość, że jest on obowiązkowy dla wszystkich pracodawców. Z kolei, pracownik ma możliwość wystąpienia z PPK bez żadnych konsekwencji. Warto wiedzieć, że oszczędności na Pracowniczych Planach Kapitałowych pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, Państwa i pracodawcy. Godny uwagi jest fakt, że wpłaty zarówno od pracownika, jak i pracodawcy wpływają na rachunek co miesiąc. Z kolei pieniądze od Państwa to jednorazowa opłata powitalna, a także roczne dopłaty. 

Warto wiedzieć, że wysokość wpłat od pracowników jest naliczana procentowo od ich wynagrodzenia brutto. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w wersji podstawowej będzie to 2%. W przypadku, gdy jednak łączne wynagrodzenie danej osoby nie będzie przekraczało 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, istnieje możliwość obniżenia wpłaty do 0,5%

Należy również mieć świadomość, że wysokość wpłaty od pracodawcy jest także naliczana procentowo od wysokości brutto pensji określonego pracownika. Godny uwagi jest fakt, że w wersji podstawowej będzie to 1,5% wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że wspomniany pracodawca nie może zrezygnować z tej wpłaty. Ponadto nie ma on możliwości potrącania tej kwoty z pensji pracownika. Jednorazowa wpłata powitalna od Państwa wynosi 250 złotych. Dodatkowo pracownik otrzyma dopłaty roczne raz w roku w wysokości 240 złotych

Wpłaty podstawowe i dodatkowe

Jak zostało już wspomniane wcześniej, wysokość wpłat od pracodawcy i pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest naliczana procentowo od pensji pracownika. Należy jednak zaznaczyć, że nie tylko pracownik, ale również pracodawca, mogą zadeklarować także dodatkowe wpłaty. W tym aspekcie jest jednak górna granica. 

Pracownik ma możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% swojego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5% pensji brutto pracownika.

Kto dokładnie może przystąpić do PPK?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych odbywają się automatycznie dla wszystkich pracowników, którzy są w wieku od 18 do 54 lat. Należy mieć świadomość, że osoby, które ukończyły 55 lat muszą wnioskować, by dopisano ich do omawianego programu. Godny uwagi jest również fakt, że w PPK nie mogą uczestniczyć pracownicy po 70 roku życia.  

Działanie programu jest zdecydowanie prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jedną osobę muszą dokonać wyboru instytucji finansowej. Jej zadaniem jest bowiem zarządzanie PPK. Ponadto wspomniana instytucja będzie musiała otworzyć dla poszczególnych pracowników imienne rachunki. Oczywiście pracownik ma możliwość zrezygnowania z programu. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Czy można wypłacić pieniądze z PPK?

Warto wiedzieć, że jest to z definicji system długoterminowego oszczędzania. Koniecznie trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ustawodawca bierze pod uwagę możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy. Godny uwagi jest bowiem fakt, że rachunki PPK mają prywatny charakter. Osoby zainteresowane mogą dokonać wypłaty praktycznie w dowolnym momencie. Należy mieć świadomość, że na rynku działają biura rachunkowe prowadzące księgowość dla firm, które specjalizują się w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pracownicy mogą oszczędzać do 60. roku życia, a później zdecydować się na wypłatę 25% zebranych środków. Warto wiedzieć, że kolejne wypłaty będą realizowane co miesiąc przez 10 lat

Istnieje także możliwość wypłaty pieniędzy przed ukończeniem 60 lat. Można je przeznaczyć, na przykład na leczenie dziecka. Osoby, które nie mają skończonych 45 lat mogą wypłacić z PPK nawet 100% zgromadzonych środków. Należy jednak pamiętać, że pracownik będzie musiał wtedy zwrócić środki w ciągu maksymalnie 15 lat. Oczywiście wypłata jest nieopodatkowana. 

Pracownik może także zrezygnować z PPK w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w takiej sytuacji 30% środków trafi do ZUS-u. Z kolei, wszystkie oszczędności pochodzące z dopłat państwa zostaną zwrócone do Funduszu Pracy. Artykuł powstał we współpracy z firmą internetową vattax.pl, zajmującą się księgowością i rachunkowością. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jej szeroką ofertą!

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *